Rolstoel

Wanneer u belemmeringen ondervindt bij uw verplaatsingen in en/of buiten uw huis, kan dit  misschien via  een rolstoel worden verminderd. Samen met de Wmo-consulent kan er worden gekeken naar de juiste oplossing. We gaan hierbij uit van een situatie waarbij het gebruik van de rolstoel noodzakelijk is voor een periode langer dan zes maanden. Voor een tijdelijke rolstoel, bijvoorbeeld bij revalidatie, kunt u terecht bij de uitleenservice van Thuiszorgorganisaties.

Wanneer u voor werk of opleiding een speciale rolstoel nodig heeft, moet kunt u terecht  bij het UWV.

Werkwijze

  • U neemt contact op met het Wmo-loket van de gemeente.
  • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie.
  • De gemeente onderzoekt of de rolstoel nodig is. Er kan een (medisch) advies worden gevraagd om te beoordelen of een rolstoel voor u de juiste oplossing is.

Kosten

De gemeente kan u om een bijdrage in de kosten vragen. Het CAK bepaalt de hoogte van uw bijdrage op basis van uw inkomen, vermogen en eventuele andere middelen die u krijgt. Lees meer >>

Meer informatie

Neem contact op met het Wmo+-loket voor meer informatie per e-mail via postbus@meppel.nl of telefonisch via 14 0522 van 08.30 tot 12.00 uur.