Begeleiding individueel

Heeft u hulp nodig bij sociale contacten, omgaan met geld of het op orde brengen van uw dagelijks leven? Lukt het u niet om zelf voor een zinvolle daginvulling te zorgen? Samen met u en uw naasten kijken wij wat de mogelijkheden zijn.

Komt u er niet uit met uw familie en vrienden of de mogelijkheden die vanuit Welzijn Mensenwerk worden aangeboden? Neem dan contact op met het Wmo-loket van de gemeente Meppel. Wij gaan graag met u in gesprek over passende hulp in uw situatie.

Werkwijze

U meldt zich bij het Wmo-loket. Samen met u kijken we welke hulp passend is bij uw situatie. Als u zich heeft gemeld bij het Wmo-loket vindt er eerst een gesprek plaats om samen met u te kijken welke oplossingen er zijn voor uw probleem. Er kan bij (medisch) advies worden gevraagd om te beoordelen of individuele begeleiding voor u de juiste oplossing is.

Vanuit de gemeente kan (tijdelijk) individuele begeleiding ingezet worden om u ondersteuning te bieden op de volgende gebieden: orde brengen in uw leven, dagelijkse zaken regelen en activiteiten plannen. Maar ook praktische zaken, zoals de administratie doen. Soms is er tijdelijke hulp nodig waarbij iemand u zaken uitlegt en u het daarna zelf kunt.

Heeft u ook gedacht aan het VIA-spreekuur van Welzijn mensenwerk? Zij kunnen u ondersteunen bij het invullen van formulieren en aanvragen van financiële regelingen.

Kosten

De gemeente kan u om een bijdrage in de kosten vragen. Het CAK bepaalt de hoogte van uw bijdrage op basis van uw inkomen, vermogen en eventuele andere middelen die u krijgt. Lees meer >>

Meer informatie

Neem contact op met het Wmo+-loket voor meer informatie per e-mail via postbus@meppel.nl of telefonisch via 14 0522 van 08.30 tot 12.00 uur. Bekijk het overzicht (PDF) waar de gemeente Meppel een contract mee heeft afgesloten.