Ondersteuning in het huishouden

Doel

Het doel van de huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo is een schoon en leefbaar huis.

Schoon staat voor: een basishygiëne borgen, waarbij vervuiling van het huis en gezondheidsrisico’s van bewoners worden voorkomen. Bewoners moeten gebruik kunnen maken van elementaire woonruimten (woonkamer, keuken, toilet, badkamer, gang/trap, en gebruikte slaapkamers). Het schoonmaken van de buitenruimte bij het huis (ramen, tuin, balkon, etc.) maken hier geen onderdeel van uit.

Leefbaar staat voor: opgeruimd, functioneel en veilig, bijvoorbeeld om vallen te voorkomen.

Wat verwachten wij van u

De meeste mensen kunnen (samen met gezinsleden) zelf zorgen voor ondersteuning in het huishouden. Veel mensen hebben een netwerk (denk hierbij aan familieleden, kennissen of buren) die een deel van het huishouden op zich nemen. Sommigen maken al gebruik van een particuliere hulp of apparaten die kunnen helpen het huishouden te verlichten. Denk hierbij aan de (af-)wasmachine, droogtrommel, magnetron en robotstofzuiger. Met andere woorden kunt u zelf particuliere hulp en/of apparaten regelen dan bent u dus zelfredzaam. Een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo is dan niet aan de orde. De Wmo is immers een vangnet.

Als het niet mogelijk is om samen met uw netwerk, particuliere hulp en/of apparaten zelfredzaam het huishouden uit te voeren, dan kan de gemeente samen met u kijken wat er nodig is om dit probleem op te lossen.

Werkwijze

  • U neemt contact op met het Wmo-loket van de gemeente.
  • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie.
  • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

Onderzoek

  • Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw problemen kunt oplossen. Bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden en bekenden.
  • Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene hulpdienst.
  • Als u hier niet mee geholpen bent, kan de gemeente u helpen met:
  • hulp in natura, waarbij de gemeente alles voor u regelt;
  • een persoonsgebonden budget waarmee u de hulp zelf inhuurt.

Normenkader

Als iemand recht heeft op huishoudelijke hulp rekenen wij uit voor hoeveel tijd (uren/minuten) dit is. Wij doen dit aan de hand van het landelijke ‘HHM normenkader’. Hierin staan de voorwaarden die helpen bij het vaststellen hoeveel huishoudelijke ondersteuning er nodig is. Uit onderzoek is gebleken dat deze landelijke richtlijnen ook toe te passen zijn in de gemeente Meppel. Meer informatie hierover leest u op www.hhm.nl

Wat mag u verwachten?

Als uiteindelijk huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo de enige compensatie betreft dan worden alleen de werkzaamheden geïndiceerd die u echt niet meer kunt en/of mag uitvoeren. De Wmo-consulent informeert u over de gecontracteerde zorgaanbieders. U mag een zorgaanbieder uitkiezen.

De zorgaanbieder zal proberen iedere week de geïndiceerde zorg te leveren. De zorgaanbieder mag de zorg leveren op alle dagen van de week, met uitzondering van de zondag. Dit betekent dat uw huishoudelijk ondersteuner ook op zaterdag kan komen. Uw huishoudelijke ondersteuner kan iedere week op een ander moment/ andere dag komen. U moet zelf thuis aanwezig zijn, op het moment dat uw huishoudelijke ondersteuner komt.

De zorgaanbieder zal proberen zoveel mogelijk dezelfde huishoudelijke ondersteuner in te zetten, dat lukt echter niet altijd. U heeft geen recht op een vaste huishoudelijke ondersteuner.

In de vakantieperiodes is er vaak een tekort aan huishoudelijke ondersteuners. Dit betekent dat u er rekening mee moet houden dat u niet altijd de zorg geleverd krijgt, die geïndiceerd is. Ook bij ziekte van uw huishoudelijke ondersteuner is het vaak niet mogelijk om een vervanger in te zetten.

Wilt u wel een vaste huishoudelijke ondersteuner, die op vaste tijden en op een vaste dag komt, dan adviseren wij u zelf een particuliere hulp te regelen.

Aanbieders

Als u in aanmerking komt voor huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo, mag u zelf een keuze maken voor een aanbieder.

Kosten

Voor deze voorziening betaald u een eigen bijdrage, het abonnemenstarief. Lees meer >>

Meer informatie

Neem contact op met het Wmo+-loket voor meer informatie per e-mail via postbus@meppel.nl of telefonisch via 14 0522 van 08.30 tot 12.00 uur