Begeleiding groep

Heeft u behoefte aan contact met buurtbewoners in Meppel? Bent u op zoek naar activiteiten in Meppel? Wil u een keer per week een kopje koffie drinken met een iemand? Maar heeft u niemand in uw omgeving waar u dit mee kunt doen of weet u niet waar u dan naartoe moet? Welzijn Mensenwerk ondersteunt u daar graag bij. Kijk ook eens in de digitale sociale wegwijzer op onze website.

Heeft u moeite om activiteiten te ondernemen? Sluit u niet goed aan bij de activiteiten in Meppel door uw situatie? Dan in gesprek via Wmo-loket.

Werkwijze

Begeleiding groep is bij veel mensen bekend onder de naam dagbesteding of dagverzorging. Dit kan ingezet worden vanuit de Wmo. U meldt zich bij het Wmo-loket. Samen met u kijken we welke hulp passend is bij uw situatie. Als u zich heeft gemeld bij het Wmo-loket vindt er eerst een gesprek plaats om samen met u te kijken welke oplossingen er zijn voor uw probleem. Er kan bij (medisch) advies worden gevraagd om te beoordelen of individuele begeleiding voor u de juiste oplossing is.

Kosten

De gemeente kan u om een bijdrage in de kosten vragen. Het CAK bepaalt de hoogte van uw bijdrage op basis van uw inkomen, vermogen en eventuele andere middelen die u krijgt. Lees meer >>

Meer informatie

Neem contact op met het Wmo+-loket voor meer informatie per e-mail via postbus@meppel.nl of telefonisch via 14 0522 van 08.30 tot 12.00 uur. Bekijk op de website www.hoogeveen.nl het overzicht met de zorgaanbieders waar de gemeente Meppel een contract mee heeft afgesloten.