Omgevingsvisie

Waar willen we naartoe als het om onze fysieke leefomgeving gaat? Dát staat straks in onze Omgevingsvisie. Dan hebben we het niet alleen over ruimtelijke ontwikkelingen. De Omgevingsvisie gaat ook in op thema’s als duurzaamheid, milieu, veiligheid en gezondheid.

Er komt één Omgevingsvisie voor de hele gemeente Meppel. Hoe zien stad Meppel, de kernen en het buitengebied van Meppel er in de toekomst uit? Die vraag staat centraal in het opstellen van de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie schetst geen vaststaand eindplaatje, maar we zorgen ervoor dat de visie flexibel kan inspelen op toekomstige ontwikkelingen.