Leer Werk Centrum

Het Leer Werk Centrum is het reïntegratiecentrum voor bijstandsgerechtigden in de gemeente Meppel. Hier doen werkzoekenden arbeidsritme, werkervaring en vakgerichte scholing op waarbij het accent ligt op individuele en persoonlijke begeleiding.

Na een intakegesprek volgt de deelnemer een individueel traject met als doel uitstroom naar een reguliere baan of het volgen van een studie. De doelgroep bestaat uit  mensen met een WWB uitkering, mensen op de wachtlijst Wsw (Wet sociale werkvoorziening), vroegtijdig schoolverlaters en stagiaires van scholen. De leeftijden van de deelnemers varieert tussen de 17 en de 65 jaar. Veel deelnemers hebben een afstand tot de arbeidsmarkt.

Activiteiten Leer Werk Centrum

 • Computerlessen

  logo lwc

 • Taalvaardigheid lessen
 • Sollicitatietraining
 • Gekwalificeerde opleidingen zoals Entree onderwijs
 • Diverse branche gerichte opleidingen
 • Veiligheid certificaat VCA  en veilig werken aan de weg
 • Hef-reachtruck certificaat
 • Trainingen: sociale vaardigheid,  beroepskeuzetest etc.
 • Fietsen reparatiewerkplaats
 • Ondersteunende administratieve werkzaamheden voor derden
 • Alle voorkomende huishoudelijke taken
 • Onderhoud gebouw en terrein

Activiteiten op locatie

 • Controleren brandputten voor de brandweer
 • Stadsverzorging
 • Onderhoud carpoolplaatsen
 • Ophalen kunststof / afvalinzameling
 • Dranghekken plaatsen en verwijderen bij evenementen
 • Tuinonderhoud scholen
 • Onderhoud wandelroutes
 • Diverse voorkomende werkzaamheden voor de gemeente Meppel

Het doel van alle activiteiten is het opdoen van arbeidsritme, werkervaring, werkhouding en samenwerking. Door deze opgedane vaardigheden wordt de uitstroom naar een reguliere baan of studie kans rijker.

Contact

Leer Werk Centrum Meppel
Bremenbergweg 2a
7942 JP  MEPPEL
(0522) 850 671
logo mede mogelijke gemaakt met esf subsidie