Inburgeren

Gaat u in Nederland wonen en komt u van buiten de Europese Unie? Het is goed als u zich snel thuis voelt. Dat kan als u de taal leert, kunt werken of een opleiding volgt. Daarvoor moet u inburgeren in Nederland. De gemeente biedt u een inburgeringstraject op maat. U moet dit binnen drie jaar afronden.

Plan Inburgering en Participatie (PIP)

De gemeente stelt – zoveel mogelijk samen met u - een inburgeringsplan op. Dit noemen we  het Persoonlijk PLan Inburgering en Participatie (PIP). Het PIP is een verplicht onderdeel van het inburgeringstraject voor statushouders.

Leerroutes

Het inburgeringstraject kent drie leerroutes:

  1. Onderwijsroute:
    Deze route is gericht op het halen van een erkend Nederlands diploma. Dit geeft een goede startpositie op de arbeidsmarkt. Jongeren tot 30 jaar gaan na een taalschakeltraject zo snel mogelijk naar een Nederlandse opleiding.
  2. B1-route:
    NIeuwekomers die moeten inburgeren moeten zo snel mogelijk taalniveau B1 halen. In ieder geval binnen drie jaar. Dit is belangrijk voor een goede kans op werk. Het leren van de taal wordt gecombineerd met (vrijwilligers) werk.
  3. Zelfredzaamheidsroute (Z-route):
    Komt u niet in aanmerking voor route 1 of 2? Dan past deze leeroute bij u. Hierbij leert u zich in de maatschappij te redden.

Informatie

Meer informatie voor nieuwkomers in Nederland leest op op de website: www.inburgeren.nl.

Contact

Met vragen over de inburgering kunt u ook bij de gemeente terecht. Bel met 14 0522 en vraag naar de inburgeringsconsulent.