Caravan parkeren op openbare weg

U mag uw caravan of een ander dergelijk voertuig maximaal 3 aaneengesloten dagen op de openbare weg parkeren. U kunt de gemeente vragen om ontheffing voor het parkeren van het voertuig voor langere periode.

  • U bent in het bezit van een voertuig dat voor recreatie of andere verkeersdoeleinden wordt gebruikt (kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen etc.)
  • Afhankelijk van uw motivatie, verleent de gemeente u ontheffing

Geen

Wanneer uw geparkeerde caravan of ander voertuig overlast veroorzaakt:

  • Vraagt de gemeente u uw voertuig weg te halen
  • Wanneer u uw voertuig niet verwijdert, voert de gemeente uw voertuig af naar de gemeentewerf
  • U haalt uw voertuig binnen 13 weken op, tegen betaling van de kosten. Wanneer u uw voertuig niet afhaalt, verkoopt of vernietigt de gemeente uw voertuig.
  • Meer informatie over de regels rondom het parkeren van voertuigen op de openbare weg in de Verordening fysieke leefomgeving op overheid.nl

  • U kunt de ontheffing online aanvragen
  • Binnen twee weken ontvangt u hierover bericht
  • Bij goedkeuring kunt u de ontheffing komen halen op het stadhuis, zorg ervoor dat deze goed zichtbaar geplaatst wordt achter een raam