Beschermd wonen

Beschermd wonen is voor mensen die (tijdelijk) niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Vaak komt dit door een psychiatrische aandoening of een licht verstandelijke beperking. Vanuit een beschermde woonomgeving krijgen mensen op participatie gerichte ondersteuning. Maatwerk is ervoor bedoeld om cliënten zo snel mogelijk in staat te stellen zich op eigen kracht te redden in de samenleving. Een beschermde woonomgeving kan bestaan uit een verblijf in een instelling waarbij toezicht en begeleiding is. De gemeente Assen voert de regeling voor Drenthet uit.

Meer informatie

Neem contact op met het Wmo+-loket voor meer informatie per e-mail via postbus@meppel.nl of telefonisch via 14 0522 van 08.30 tot 12.00 uur.