Sportvisie

Gemeente Meppel heeft verenigingen, gebruikers van sportaccommodaties en andere belanghebbenden gevraagd om een gezamenlijke sportvisie te formuleren. Hoe kijkt men naar de huidige situatie en wat is voor hen belangrijk in de toekomst? Iedereen die sport en bewegen in Meppel een warm hart toedraagt kan hieraan meedoen. Dit proces wordt begeleid door een onafhankelijk begeleider.

Sportvisiedag 16 december 2022

Op de sportvisiedag op vrijdag 16 december a.s. stellen de deelnemers de sportvisie gezamenlijk op. Tijdens deze dag bepalen de deelnemers met elkaar wat in de visie moet komen. Uitgangspunt daarbij is dat er overeenstemming is over het eindresultaat. De gemeente draagt inhoudelijk niet bij aan de op te stellen sportvisie. Wij toetsen wel of de visie voldoet aan de bestaande kaders. Daarmee is het geen gemeentelijke visie, maar een breed gedragen visie van iedereen die sport en bewegen een warm hart toedraagt.

Meer informatie

Meer informatie over de op te stellen sportvisie en aanmelden kan op de website www.samenbesluiten.nl