Sportvisie

Op vrijdag 16 december 2022 is de sportvisie, samen met belanghebbenden, opgesteld. Tijdens deze dag bepaalden de deelnemers met elkaar wat in de visie moest komen. In 2023 is de sportvisie ter kennisgeving aangeboden aan de gemeenteraad.

Uitvoeringsplan sport

Het uitvoeringsplansport is in oktober 2023 samen met de Meppeler sportwereld opgesteld. Deze wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. De afronding van het uitvoeringsplan voorzien we in het vierde kwartaal van 2023. De besluitvorming vindt volgens planning in het eerste kwartaal van 2024 plaats.

Sportaccomodatiebeleid

Het sportaccommodatiebeleid wordt in 2023 eveneens door de gemeente samen met de Meppeler sportwereld opgesteld. Het sportaccommodatiebeleid wordt volgens planning begin 2024 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Meer informatie