PMD (plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons)

Gooi plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons (PMD) niet bij het restafval, maar bied het aan via de speciale container met oranje deksel. Bewoners van hoogbouw gebruiken speciale zakken voor dit afval.  Deze afvalstoffen zijn grondstof voor nieuwe producten. Alle afvalproducten die u scheidt, belanden niet in de verbrandingsoven. Verbranding van restafval is de duurste vorm van afvalverwerking. Door afval te scheiden, draagt u bij aan een lage afvalstoffenheffing! Verzamel PMD in doorzichtige zakken. Zo kunnen onze collega's meteen zien of u het juiste afval in de PMD container heeft gegooid. 

Werkwijze

laagbouw

 • U verzamelt het afval in de grijze container die voorzien is van een speciale sticker of een oranje deksel. Gebruik een doorzichtige zak of gooi het los in de container. 
 • Inzameling via de grijze container vindt een keer per drie weken plaats.
 • In de afvalkalender staat wanneer de gemeente het plastic afval bij u ophaalt.
 • U zet de container voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons na 18.00 uur van de dag voorafgaand aan de inzameling op de opstelplaats voor containers.

hoogbouw

 • Bewoners van hoogbouw gebruiken speciale plastic zakken voor het verzamelen van het afval.
 • De gemeente haalt bij hoogbouw wekelijks de zakken met het PMD op. Dat gebeurt op de woensdag.
 • Bewoners van flats en appartementen kunnen alleen op deze dag hun zakken met plastic afval nabij de ondergrondse container aanbieden.
 • De speciale zakken ontvangen voor de kunststofinzameling kan op de volgende wijze:
  • U haalt de zakken op in het Stadhuis, bij de gemeentewerf, Eekhorstweg 16 of bij het Leer Werk Centrum Meppel, Bremenbergweg 2, Meppel. 
  • Lukt dit niet dan kunt u de zakken ook bestellen met het digitale formulier. Let op: U ontvangt de zakken na ongeveer één week.

Doe de check

Gebruik drie vragen om te bepalen of iets in de PMD container mag:

 • Is het een verpakking?
 • Is het leeg?
 • Komt het uit de keuken of badkamer?

3 keer ‘ja’? Dan mag het in de PMD container.

Extra ondergrondse container

Winkelcentrum Koedijkslanden heeft een speciale ondergrondse container voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons. Toegang tot de container kan met dezelfde pa s die wordt gebruikt voor het storten van restafval. De container is in de eerste plaats bedoeld voor bewoners van hoogbouw die geen container hebben. Zij kunnen op deze manier hun zakken met plastic snel kwijt en hoeven deze niet te bewaren tot de ophaaldag. Ook bewoners die hun plastic container vol hebben, kunnen de ondergrondse container bij het Winkelcentrum Koedkijkslanden gebruiken. De container staat aan de Rembrandtlaan, vlakbij de ondergrondse container voor restafval en bij de glas- en textielbakken.

Meer informatie