Container aanvragen

Ondergrondse containers

De gemeente Meppel haalt in de bebouwde kom papier, GFT (groente-, fruit- en tuinafval) en PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons) via afvalcontainers op. Voor restafval heeft de gemeente ondergrondse containers geplaatst. Bewoners van het buitengebied hebben een vierde container voor restafval. De grijze containers zijn geschikt gemaakt voor PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons). Woont u in het buitengebied? Dan kunt u voor restafval gebruik maken van de container met het grijze deksel.

Uw container is kwijt of stuk

Bent u een container kwijt of is de container stuk? Vraag een nieuwe container online aan met het online meldingenformulier of neem contact op met het Klantcontactcentrum via telefoonnummer 14 0522 of per mail postbus@meppel.nl. U krijgt dan een nieuwe container. Als er sprake is van opzet, kost een nieuwe container € 45,00.

Extra container

U kunt voor PMD, GFT of papier gratis een extra container aanvragen. Bewoners van het buitengebied kunnen ook een extra container aanvragen voor restafval. U betaalt dan jaarlijks € 110,00 voor het legen van de extra container restafval.