Meppel afvalapp

Voor inwoners van de gemeente Meppel is gratis een Meppelafval app beschikbaar! Deze app kunt u gebruiken als uw digitale afvalkalender voor smartphone en tablet.

Mogelijkheden app

De app kent diverse handige functies:

  • Kalender: In de kalender kunt u per maand zien op welke dagen welk afval bij u wordt ingezameld. Als u geen internetverbinding heeft worden de eerstkomende inzameldata als tekst onder de kalender weergegeven
  • Containerlocaties: Op een kaart ziet u waar de wijkcontainers zich bevinden
  • Melden: U kunt meldingen over zwerfafval of volle wijkcontainer doorgeven aan de gemeente met foto en locatiegegevens
  • Afval is geen troep: Informatie over de verschillende afvalsoorten
  • Instellingen: Mogelijkheden voor herinneringen en postcode/huisnummer
  • Informatie: gegevens over de app en contactgegevens van de gemeente

Postcode en huisnummer invoeren

Zodra u de app heeft geïnstalleerd op uw smartphone of tablet, wordt u gevraagd uw postcode en huisnummer in te voeren. De straatnaam wordt vanzelf aangevuld. Aan de hand van uw postcode en huisnummer wordt in de app weergegeven wanneer bij u de verschillende soorten afval worden opgehaald. U kunt aangeven of u een herinnering wilt en of u die 's avonds of  's morgens wilt.

Gratis downloaden

Download de Meppel afvalapp in de Appstore of Google Play.