Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u hulp of ondersteuning nodig in het dagelijks leven? Onze tip: schakel een cliëntondersteuner in! Twee mensen weten meer dan één. Hulp van een adviseur die met u meedenkt kan helpen duidelijk maken wat belangrijk is voor u.

clientondersteuningEen cliëntondersteuner denkt graag met u mee. Bijvoorbeeld als u hulp of ondersteuning wilt regelen en u niet weet hoe dat moet of waar u terecht kunt. Hulp van een cliëntondersteuner is gratis en wordt in gemeente Meppel uitgevoerd door onderstaande organisaties..

Bij het regelen van hulp of ondersteuning kan een cliëntondersteuner:

 • helpen om uw vragen en wensen op een rijtje te zetten
 • gesprekken helpen voorbereiden
 • meegaan naar gesprekken
 • meedenken over afspraken over de hulp die u krijgt
 • meedenken als u er niet uit komt met een organisatie

U kunt ook én een cliëntondersteuner én iemand uit uw eigen omgeving laten meedenken. Bijvoorbeeld uw partner, een familielid, vriend of buurtgenoot.

Bekijk ook dit filmpje op youtube

Organisaties in gemeente Meppel die cliëntondersteuning bieden

MEE Samen: 

MEE_Samen_CMYK_Klein

 • Informatie en advies op alle leefgebieden gericht op alle leeftijden;
 • Deskundigheid op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel, autisme spectrum stoornissen, (licht) verstandelijke beperking, lichamelijke of zintuigelijke beperking, psychische stoornissen, chronische aandoeningen;
 • Aanvragen voor Wet langdurige zorg, beschermd wonen, fondsen;
 • Kennis van wetten: participatie, passend onderwijs, Wmo, jeugd;
 • Lokale kennis van de sociale kaart.

Telefoonnummer: 088 - 633 0 633
Website: www.meesamen.nl

Thuis in Cliëntondersteuning:

Thuis in Cliƫntondersteuning

 • Veel kennis van de Wmo / Zorgverzekeringswet en de overgang naar de Wet langdurige zorg;
 • Kennis over ziektebeelden zoals dementie, hersenletsel, lichamelijke beperkingen en chronische aandoeningen;
 • Kennis van jeugd en gezin;
 • Kennis van het inregelen van zorg voor mensen met psychische kwetsbaarheid;
 • Ondersteunen zowel cliënten als hun mantelzorgers;
 • Levert ook cliëntondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg.

Telefoonnummer: 085-3032985
Contactpersoon: Gerriët Reinders
Website: www.thuisinclientondersteuning.nl

Zorggroep Noorderboog:

Noorderboog_Zorggroep_logo

 • Deskundigheid op het gebied van verpleging, verzorging, begeleiding en behandeling;
 • Kennis over ziektebeelden zoals dementie, hersenletsel, Parkinson, lichamelijke beperkingen en chronische aandoeningen bij ouderen;
 • Goed op de hoogte van de wet- en regelgeving en van de mogelijkheden voor ouderen in de gemeente Meppel en in de regio;
 • Maatschappelijk werkers van Zorggroep Noorderboog bieden cliëntondersteuning aan ouderen en hun mantelzorgers.

Telefoonnummer 0522-498498
Contactpersoon: Annerieke van Dongen
Website: www.noorderboog.nl/clientondersteuner