Goed rioolgebruik

Een goed werkend riool is belangrijk voor de volksgezondheid. Afvalwater in het riool wordt gezuiverd zodat het weer schoon terug kan in de natuur. Je kunt zelf bijdragen aan een goed werkend riool en schoon water door het riool alleen te gebruiken waarvoor het bedoeld is: poep, plas en toiletpapier!

Wat mag wel in het riool

Eigenlijk is het makkelijk. Alleen urine, ontlasting, gewoon toiletpapier en (af)waswater mogen in het riool. Het is belangrijk dat we het riool niet verstoppen. Niet alleen voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Hoe vaker de gemeente storingen in de pompen moet oplossen, hoe hoger de rioolheffing.

Wat mag niet in het riool

De drie grootste boosdoeners in onze gemeente zijn: (vochtige) doekjes, vetten/olie en tampons/maandverband. Naast deze drie, gooien veel mensen ook ander afval in het riool. Meer informatie over het scheiden van afval vindt u op de webpagina www.meppel.nl/afval.

Praktische tips

U kunt zelf bijdragen een aan goed werken riool en schoon water door het riool alleen te gebruiken waarvoor het bedoeld is: poep, plas en toiletpapier! Zo houden we ook samen de kosten laag.

  • Mondkapjes zijn vast afval en gooi je weg in de afvalbak
    • Tip: Raak gebruikte mondkapjes bij het verwijderen niet met je hand aan. De mondkapjes kunnen gewoon bij het vaste afval.
  • Vezeldoekjes, billendoekjes en vochtige doekjes veroorzaken verstoppingen in het riool.
    • Tip: zet een prullenbakje naast de wc!
  • Vet, frituurvet en olie veroorzaken verstoppingen in het riool.
    • Tip: giet het terug in een plastic fles of leeg pak melk en doe het in de vetrecyclecontainer! Klein restje in de pan? Veeg het weg met keukenrol!

Meer informatie

Lees meer over het riool op de website van stichting Rioned www.riool.net of www.nietinhetriool.nl