Medewerkers in beeld

Wie werken er bij de gemeente Meppel? Op social media zetten we regelmatig één van onze medewerkers in the spotlights. Misschien wel één van jouw toekomstige collega's!

 • Sander Brugge rioolbeheerder

  21 juli 2023

  Collega Sander is sinds maart rioolbeheerder bij de gemeente Meppel. Hij vertelt graag meer over zijn functie.

 • Stagiare team Openbare Orde en Veiligheid

  19 april 2023

  "Mijn doel is om zoveel mogelijk kinderen Cyberagent te maken en om digitale veiligheid blijvend op de basisschool agenda te krijgen.”

 • Regisseur gezondheid, bewegen & sport Rianne Bijl

  28 oktober 2022

  Samen maken we gezond gewoon!

 • Consulent wmo Suzanne Schotanus

  07 juli 2022

  “Mensen die beperkingen ervaren in de woning, bij het verplaatsen in Meppel of anderszins kunnen zich bij de gemeente melden. Ze komen dan bij mij of mijn collega’s uit."

 • Miranda de Haas, ervaringsdeskundige armoede en sociale uitsluiting

  03 juni 2022

  Ik maak armoede inzichtelijk. Ik probeer aan de beleidsmakers duidelijk te maken hoe het is om in armoede te leven.

 • Beleidsregisseur sociaal domein Mariska Bloemberg

  19 april 2022

  Collega Mariska Bloemberg heeft een afwisseldende functie waarin ze zich met diverse thema's bezig houdt.

 • Programmamanager Informatisering

  Mariska Vieregge werkt sinds 1 maart in haar nieuwe functie als programmamanager Informatisering bij de gemeente Meppel. “Het team informatisering ondersteunt de organisatie. We kijken waar we kunnen innoveren binnen onze bedrijfsprocessen, zodat we de dienstverlening van de gemeente Meppel optimaliseren.

 • Trainee circulaire economie Berber Schermerhorn

  Als trainee bij de gemeente Meppel en het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie | NICE is Berber Schermerhorn dagelijks bezig met circulariteit.

 • Regisseur Duurzaamheid Wilma Lensen

  Als regisseur duurzaamheid bij de gemeente Meppel werkt Wilma Lensen aan een gezond en toekomstbestendig Meppel. Waar je fijn woont, werkt en verblijft. De gemeente Meppel streeft ernaar om in 2040 CO2-neutraal te zijn. Een grote uitdaging, die veel beleidsterreinen en onderwerpen raakt.

 • De bomenploeg

  Wist je dat we in de gemeente Meppel een bomenploeg hebben? De bomenploeg houdt zich onder andere bezig met het snoeien en planten van bomen, nazorg, werkvoorbereiding, kapaanvragen, toezicht etc.

 • UItvoeringsregisseur Fysiek Domein, Bram Bevers

  Collega Bram Bevers werkt bij de gemeente Meppel als uitvoeringsregisseur Fysiek Domein. Hij is betrokken geweest bij het prachtige nieuwe ziekenhuis van Isala (ziekenhuis) in Meppel. Ook het eerste all-electric ziekenhuis van Nederland. Hij vertelt graag meer over zijn werkzaamheden en betrokkenheid bij dit project. Beijk de video op LinkedIn.