Regisseur Duurzaamheid Wilma Lensen

Als regisseur duurzaamheid bij de gemeente Meppel werkt Wilma Lensen aan een gezond en toekomstbestendig Meppel. Waar je fijn woont, werkt en verblijft. De gemeente Meppel streeft ernaar om in 2040 CO2-neutraal te zijn. Een grote uitdaging, die veel beleidsterreinen en onderwerpen raakt.

Wilma: “Ik ben mij bewust dat het straks de generatie na ons is, die de oplossingen die wij verzinnen, pas echt gaan merken. Zo zijn basisschoolkinderen van nu rond 2030 klaar met hun opleiding. Ze zoeken dan een baan, een huis en maken plannen voor de toekomst. Maar die samenleving is in 2030 heel anders dan de wereld waarin de huidige generatie opgroeit.

Om kinderen milieubewuster te maken, doen wij in Meppel onder andere mee aan @JuniorEnergiecoach. Dit spel voor gezinnen is een stap naar verduurzaming in huis en maakt kinderen enthousiast over energiebesparing.

Door ons duurzaamheidsbeleid te vertalen naar de dagelijkse woon-, werk- en leeromgeving, planten we een zaadje bij kinderen. Zo wordt duurzaamheid normaal en echt onderdeel in hun leven. Waarbij de kinderen hun ouders weer verleiden tot een duurzame leefstijl. En zo zetten we weer samen een stap naar een duurzaam Meppel!"

wilma