Informatie gemeente en organisatie

Meppel zet zich als samenleving neer als de gelukkigste en meest gastvrije stad. Kernwaarden die daar bij horen zijn: geluk, gastvrij, ondernemend, knooppunt, groen, karakteristiek.Het is een groeiende gemeente met ruim 35.000 inwoners en bestaat uit Broekhuizen, Meppel, Nijeveen, Rogat en de Schiphorst. Meppel is ook ondernemend en speelt pragmatisch in op kansen.

 • Informatie organisatie

  Meppel is een gemeente die meedenkt, verstand van zaken heeft, wettelijke taken uitvoert, afspraken nakomt, professioneel is met aandacht voor kwetsbare inwoners. We gaan samen met anderen uit onze samenleving flexibel aan de slag, waarbij er meer ruimte komt voor het goede gesprek, eigen initiatief en participatie. Anderzijds doen we een groter beroep op de eigen regie, weerbaarheid en het zelf oplossend vermogen. Steeds vaker zijn we deelnemer en/of facilitator in een proces.

 • Koers

  Als gemeente Meppel spelen we in op de ontwikkelingen in onze maatschappij. We gaan meer in gesprek met mensen in onze samenleving om maatschappelijke en dienstverleningsvraagstukken samen op te lossen. Indien gewenst zorgen wij hierbij voor maatwerk.

 • Sturing

  De gemeente Meppel is een organisatie met verticale en horizontale sturing.

 • Teams

  Vanaf 1 september 2020 werkt de gemeente Meppel met 14 teams. Eén team (Bestuur & Organisatie) valt onder aansturing door de directeur. De overige teams worden aangestuurd door teammanagers, waarbij er twee teams zullen worden aangestuurd door één teammanager. Hierdoor werken we in totaal met een collectief van 12 teammanagers.