Informatie gemeente en organisatie

Meppel zet zich als samenleving neer als de gelukkigste en meest gastvrije stad. Kernwaarden die daar bij horen zijn: geluk, gastvrij, ondernemend, knooppunt, groen, karakteristiek.Het is een groeiende gemeente met ruim 35.000 inwoners en bestaat uit Broekhuizen, Meppel, Nijeveen, Rogat en de Schiphorst. Meppel is ook ondernemend en speelt pragmatisch in op kansen.

 • Informatie organisatie

  Meppel is een gemeente die meedenkt, verstand van zaken heeft, wettelijke taken uitvoert, afspraken nakomt, professioneel is met aandacht voor kwetsbare inwoners. We gaan samen met anderen uit onze samenleving flexibel aan de slag, waarbij er meer ruimte komt voor het goede gesprek, eigen initiatief en participatie. Anderzijds doen we een groter beroep op de eigen regie, weerbaarheid en het zelf oplossend vermogen. Steeds vaker zijn we deelnemer en/of facilitator in een proces.

 • Koers

  Als gemeente Meppel spelen we in op de ontwikkelingen in onze maatschappij. We gaan meer in gesprek met mensen in onze samenleving om maatschappelijke en dienstverleningsvraagstukken samen op te lossen. Indien gewenst zorgen wij hierbij voor maatwerk.

 • Mandaatregister

  Onze organisatie kent afspraken over mandaat van besluiten. De bevoegdheid om besluiten te nemen en rechtshandelingen te verrichten (bijvoorbeeld om een overeenkomst te sluiten) namens de gemeente Meppel ligt volgens de Gemeentewet bij een bestuursorgaan. Zij kunnen echter niet alle besluiten of handelingen zelf doen. Welke taken zijn overgedragen aan medewerkers is terug te vinden in het openbare mandaatregister. Deze link opent het register op overheid.nl

 • Sturing

  De gemeente Meppel is een organisatie met verticale en horizontale sturing.

 • Teams

  De gemeente Meppel werkt met een 2-hoofdige directe en 11 teams. De teams worden aangestuurd door teammanagers.