Sturing

De gemeente Meppel is een organisatie met verticale en horizontale sturing.

Verticaal wat binnen teams opgepakt en afgehandeld kan worden. Hierbij is van belang dat wij beleid en uitvoering zoveel mogelijk dicht bij elkaar in een team positioneren. Horizontale sturing verbinden wij als gemeente vooral aan maatschappelijke en concernbrede vraagstukken op het gebied van bedrijfsvoering. Hierbij kan sprake zijn van meerdere interne en externe actoren met verschillende belangen.

Het begrip sturing en leiderschap verbinden wij met eigenaarschap, talent en resultaat. Daarmee zijn sturing en leiderschap niet alleen van leidinggevenden, maar van iedereen. Medewerkers organiseren, binnen afgesproken kaders en in verbinding met andere medewerkers, management en bestuurders, vooral zelf de oplossingen van vraagstukken. Medewerkers zijn in staat om meer zichzelf te leiden dan geleid te worden en verantwoordelijkheid te nemen voor resultaten. Zoveel mogelijk passend bij het eigen talent. Vertrouwen en eigenaarschap vormen de basis binnen vooraf gemaakte afspraken die met elkaar het kader vormen. Waarbij het ook mogelijk is om te experimenteren. Dit noemen wij ook wel zelforganisatie.

Bij het inrichten van onze organisatie hebben wij de volgende inrichtingsprincipes gehanteerd:

  • Zelforganisatie als drager voor het sturingsconcept (geen zelfsturing)
  • Organisatie bestaat uit twee lagen: directie en teams
  • Sturing onderscheiden wij naar verticaal (teams) en horizontaal (concern)
  • Teammanager heeft een ‘spilfunctie’ voor inhoud, proces, mensen en middelen
  • Minder beleidssturing en meer richten op uitvoeringskracht voor het behalen van zichtbare resultaten (frontlinesturing)
  • Organiseren van strategische denkkracht
  • Logica voor inwoners en maatschappelijke organisaties staat voorop
  • Teams zijn georganiseerd naar logische verbanden
  • Bedrijfsvoeringsfuncties zijn geconcentreerd georganiseerd op efficiency en effectiviteit ten dienste van andere gemeentelijke teams.

Deze inrichtingsprincipes en de drie bewegingen uit koers (de bedoeling van een vraagstuk centraal, betrouwbaar partnerschap en samen flexibel aan de slag) helpen ons om onze koersdoelen te behalen. Onze koersdoelen zijn: beter aansluiten bij de bedoeling, meer  flexibel en wendbaar, betere resultaten door nieuw samenspel, beter koers houden, meer betrouwbaar & transparant en meer ruimte bieden. De inrichtingsprincipes komen ook terug in ons organogram. Het organogram maakt tegelijkertijd zichtbaar dat wij onze organisatie met verschilende teams om de Meppeler samenleving heen hebben georganiseerd. De uiteindelijke meetlat ligt tenslotte bij het halen van resulaten die van betekenis zijn voor de Meppeler samenleving.