Trainee circulaire economie Berber Schermerhorn

Als trainee bij de gemeente Meppel en het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie | NICE is Berber Schermerhorn dagelijks bezig met circulariteit.

“In mijn traineeship werk ik aan het vergroten van het draagvlak voor de circulaire economie binnen de gemeente Meppel. Ik ben onderdeel van team duurzaam waar we bezig zijn met de verduurzaming van Meppel. Vaak draagt dit ook bij aan de circulaire economie, zoals het voorkomen van afval of het versterken van de biodiversiteit. Wist je trouwens dat het tapijt in het stadhuis is gemaakt van oude visnetten?
 
De buitendienst van de gemeente Meppel wil de meest circulaire buitendienst van Nederland worden. Samen met collega’s maak ik circulariteit tastbaar, meetbaar en ervaarbaar. We hebben een circulariteitsmeter die meet waar de gemeente zich bevindt in de overgang naar een circulaire buitendienst. We houden aan de hand van deze meter brainstormsessies met de medewerkers om te kijken wat we nog meer kunnen doen. Op deze manier wordt de circulaire economie niet alleen gemeten, maar ook ervaren. Daarnaast maken we het tastbaar door de productie van bijvoorbeeld bijenhuizen gemaakt van reststromen (containers van de werf). De gemeente Meppel werkt nauw samen met NICE. Samen werken we toe naar een duurzamer Meppel."