Consulent wmo Suzanne Schotanus

“Mensen die beperkingen ervaren in de woning, bij het verplaatsen in Meppel of anderszins kunnen zich bij de gemeente melden. Ze komen dan bij mij of mijn collega’s uit."

Wat doe je voor werk?

"Of het nu gaat om een oudere met dementie, iemand die diagnose kanker heeft gekregen of iemand die met praktische zaken vastloopt. We kijken samen naar een oplossing. Het uitgangspunt is behouden van zelfstandigheid. We proberen te kijken hoe iemand kan blijven meedoen in de samenleving.”

Hoe gaat het in zijn werk?

“We beginnen met een gesprek. Daar bevragen we de situatie, om het (participatie)probleem in kaart te brengen en samen te zoeken naar een passende oplossing. Dat gaat allemaal stapsgewijs. Een oplossing kan bijvoorbeeld een initiatief in de wijk zijn, het betrekken van een hulpverlener, informeren over een hulpmiddelenwinkel of doorverwijzen naar de zorgverzekeraar. We proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van oplossingen die al in Meppel georganiseerd worden. Als initiatieven en voorzieningen in Meppel geen oplossing bieden, dan kijken we of binnen de Wmo een oplossing geboden kan worden.”

Hoe ben je bij dit werk betrokken geraakt?

“Ik zat zelf in de maatschappelijke dienstverlening in Zwolle, toen ik de vacature voor consulent wmo voorbij zag komen. Ik heb mij altijd al in deze wet geïnteresseerd.”

Wat is je doel?

“Het is fijn om mensen een weg te wijzen. Om ze duidelijkheid en een groter doel mee te geven. Dat we de verbinding blijven leggen met elkaar, met als doel dat iedereen kan blijven meedoen. Het kunnen blijven meedoen in de samenleving, dat gun ik iedereen.”

Suzanne Schotanus wmo consulent gemeente Meppel