Welstandsnota

Deze nota bevat het welstandsbeleid voor het hele grondgebied van de gemeente Meppel.

In de nota zijn de regels van het gemeentelijke welstandsbeleid opgenomen en licht de gemeente het beleid toe. In de nota komt naar voren welk welstandsniveau in de verschillende gebieden in de gemeente van toepassing is en welke criteria er bij het beoordelen van de bouwplannen gelden.

Raadplegen

De inhoud van de nota is voor iedereen die belang heeft bij de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Het is aan te bevelen om voor alle bouwactiviteiten de welstandsnota te raadplegen. Dankzij de verruiming van de categorie vergunningvrije bouwactiviteiten kunnen er zaken gerealiseerd worden die in strijd zijn met de criteria van deze nota. In dergelijke gevallen kan het gemeentebestuur van de zogeheten excessenregeling gebruik maken. Het goed lezen van de bepalingen in deze nota kan dan ook veel tijd en geld besparen.

Naleving

De gemeente geeft met deze welstandsnota regels voor het welstandstoezicht en zal zich ook inspannen voor de naleving daarvan. De gemeente Meppel zal prioriteit geven aan het handhavingsbeleid en illegale bouwwerken of gebruik dat strijdig is met het bestemmingsplan actief opsporen en daartegen optreden.

Downloaden

U kunt een exemplaar van de welstandsnota (PDF, 14,9 MB)  downloaden. Later zijn nog diverse beeldkwaliteit visies en plannen aan de welstandsnota toegevoegd.

  • Bijlage 1 Overzichtskaart (PDF,1,5 MB)
  • Bijlage 2 Gemeentelijke rietdakenlijst (PDF, 31,8 kB)
  • Bijlage 3 Overzicht beeldbepalende panden (PDF, 53 kB)
  • Bijlage 4 Overzicht van de rijksmonumenten (PDF, 52,42 kB)
  • Bijlage 5 Overzicht van gemeentelijke/provinciale monumenten (PDF, 51,2 kB)
  • Bijlage 7 Begrippenlijst (PDF, 63 kB)

Voor de binnenstad is de Welstandsnota Binnenstad & Centrumschil en Cultuurhistorische Inventarisatie en Waardenstelling.

overzichtskaart welstandgebieden gemeente Meppel