Welstandsnota Binnenstad & Centrumschil en Cultuurhistorische Inventarisatie en Waardenstelling

Burgemeester & Wethouders maken bekend dat Gemeenteraad 24 april besloten heeft de Welstandsnota Binnenstad & Centrumschil gewijzigd vast te stellen. De welstandsnota bouwt voort op de Cultuurhistorische Inventarisatie Waardestelling Binnenstad Centrumschil die ook 24 april 2016 is vastgesteld.

Burgemeester & Wethouders maken bekend dat de Gemeenteraad op 24 april 2016 de Cultuurhistorische Inventarisatie en Waardenstelling (CHIW) Binnenstad en Centrumschil heeft vastgesteld. Het betreft een beleidsnotitie waarin verslag wordt gedaan van een cultuurhistorische verkenning en inventarisatie in de gebieden Binnenstad en Centrumschil. De inventarisatie kan en moet bijdragen aan een beter begrip van de ruimtelijke essenties van de cultuurhistorisch waardevolle plekken en het behouden of verbeteren daarvan. Met het oog daarop zijn in de CHIW aanbevelingen gedaan die in de toekomst vertaling kunnen vinden in nog op te stellen erfgoed beleidsplannen of bestemmingsplannen.

Vanwege de grootte van de bestanden kunt u deze niet downloaden van deze website. Als u de nota wilt ontvangen kunt u uw verzoek mailen naar postbus@meppel.nl. Dan sturen wij u een link naar de bestanden toe.