Cultuurhistorische Inventarisatie en Waardenstelling ‘Uitbreidingswijken & Buitengebied’ te Meppel

Burgemeester & Wethouders maken bekend dat de Gemeenteraad op 28 januari 2016 besloten heeft de Cultuurhistorische Inventarisatie en Waardestelling Uitbreidingswijken & Buitengebied gewijzigd vast te stellen.

Het betreft een beleidsnotitie waarin verslag wordt gedaan van een cultuurhistorische verkenning en inventarisatie in de uitbreidingswijken van Meppel, de dorpen en het gehele buitengebied.

Door op voorhand weten welke mogelijke cultuurhistorische waarden aanwezig zijn, kan goed integraal ruimtelijk beleid gevoerd worden. De rapportage dient als onderlegger voor aanvullend instrumentarium om de cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteiten te versterken, zoals gericht beleid voor nieuwbouw in kwetsbaar historisch weefsel, of kan worden ingezet voor aanbevelingen bij de cultuurhistorische kwaliteiten van het buitengebied.

De cultuurhistorische verkenning dient als goede input voor andere beleidsstukken (zoals bestemmingsplannen, de welstandsnota, stedenbouwkundige visies en groenbeleid) met het doel de cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteiten te versterken.

Vanwege de grootte van de bestanden kunt u deze niet downloaden van deze website. Als u de nota wilt ontvangen kunt u uw verzoek mailen naar postbus@meppel.nl. Dan sturen wij u een link naar de bestanden toe.