Vaststelling Beeldkwaliteitsplan ‘Parkwonen 3/4/5, Nieuwveense Landen’

Het Beeldkwaliteitsplan ‘Parkwonen 3/4/5- Nieuwveense Landen' heeft betrekking op een van de deelgebieden dat momenteel in ontwikkeling wordt genomen. In het Stedenbouwkundig Plan (2017) is dit deelgebied aangeduid als Parkwonen 3/4/5. Dit plan is vastgesteld door de gemeenteraad op 27 oktober 2022.

Dit beeldkwaliteitsplan is tot stand gekomen in samenspraak met grondeigenaren en deskundigen. De na te streven beeldkwaliteit, verschijningsvorm en architectuur in relatie tot de omgeving zijn hierin vastgelegd. Dit beeldkwaliteitplan wordt door de stadsbouwmeester van Nieuwveense Landen als toetsingskader gebruikt bij de beoordeling van bouwplannen in dit deelgebied.

Download het plan (PDF)

Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl. Een geprinte versie van het beeldkwaliteitsplan ‘Parkwonen 3/4/5- Nieuwveense Landen' kunt u bekijken bij de receptie van het stadhuis tijdens openingstijden

Tegen het raadsbesluit tot vaststelling van het beeldkwaliteitsplan is geen bezwaar en beroep mogelijk.