Beleidsnota Meppeler erfgoed NU

Meppel is trots op het bijzondere erfgoed van stad en land. In de karakteristiek van onze leefomgeving zien we ons rijke verleden dagelijks terug. De vele waterlopen, de oude cultuurlandschappen, de lintdorpen en de prachtige historische binnenstad vertellen het cultuurhistorische verhaal van Meppel. Waar we vandaan komen, wie we zijn en hoe we ons nu ontwikkelen.

In deze visie spreken we uit waarom dit cultuurhistorische erfgoed van grote waarde is voor onze gemeente. We maken duidelijk wat de ambitie is en hoe we met dat erfgoed om willen gaan. En op welke wijze we dat met elkaar gaan doen. Want we willen het Meppeler erfgoed niet alleen behouden, maar het ook gebruiken en ervan kunnen genieten. Nu en straks. In deze visie richten we ons op het onroerende of materiële erfgoed, op wat ondergronds en bovengronds deel uit maakt van onze fysieke leefomgeving. Daarover willen we het verhaal blijven vertellen.

Het college stelt de Raad voor de erfgoednota vast te stellen. Behandeling volgt binnenkort.

Download de nota (PDF)