Beeldkwaliteitsplan Kromme Elleboog

Het gebied tussen Groenmarkt en de Kromme Elleboog wordt herontwikkeld.

Het plan omvat een parkeergarage, appartementen en commerciële ruimte.

Hiervoor is een stedenbouwkundige visie en beeldkwaliteitplan vastgesteld. Dit dient als actueel toetsingskader voor de welstandscommissie voor huidige en toekomstige ontwikkelingen op het plangebied Kromme Elleboog.

Download het BKP Kromme Elleboog (PDF, 3,4 MB).

U kunt de plannen ook inzien op het Stadhuis van Meppel, Grote Oever 26 te Meppel, tijdens openingstijden.