Integrale controle prostitutie-inrichtingen

Toezichthouders van de gemeente Meppel, team Migratiecriminaliteit en Mensenhandel (TMM) van de politie, de lokale politie en Time2Connect hebben donderdag 2 mei 2024 de vergunde prostitutie-inrichtingen van de gemeente Meppel gecontroleerd op hun vergunningvoorschriften en op hun werkomstandigheden.

Er zijn 3 prostitutie-inrichtingen gecontroleerd: De Boerderij aan de Kolderveense Bovenboer, Nikita’s Secret en Club Cilver beide in de Voorstraat in Meppel. Tijdens de controle is geconstateerd dat aan een enkele voorwaarde in de vergunningen niet is voldaan. De betreffende ondernemers krijgen de gelegenheid om dit te herstellen.

Aanpak mensenhandel

De gemeente heeft een taak in de aanpak van mensenhandel (waar seksuele uitbuiting/ gedwongen prostitutie onder valt). De gemeente vindt het dan ook belangrijk om integrale controles te doen om mogelijke onrechtmatige en onveilige situaties te voorkomen of te beëindigen. De inzet van politie en Time2Connect bij deze controles is gericht op het bieden van hulp aan de prostituees, bijvoorbeeld als zij uit de prostitutie willen stappen of als zij slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting. 

Melden helpt!

Een verdachte situatie of vermoedens van criminele activiteiten melden kan bij de politie, via tel 0900 8844 of bij de gemeente Meppel via ondermijning@meppel.nl. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem, tel 0800 7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.