5 Koninklijke Onderscheidingen in de gemeente Meppel

Vandaag, woensdag 26 april, is het de dag van de Lintjesregen, de Algemene Gelegenheid tot verlening van Koninklijke Onderscheidingen ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning. In Meppel zijn door de Burgemeester, de heer R.T.A. Korteland, Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan vijf personen die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.

Decorandi in 2023

Decorandus: mevrouw Femmie Nijmeijer-Hester (1956 – 67 jaar) (1)

Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Hester is sinds 1978 actief bij de EHBO-afdeling Nijeveen als secretaris, organisator AED-opleidingen en coördinator inzet EHBO-vrijwilligers bij evenementen. Daarnaast is zij lid en actief betrokken geweest bij de lokale afdeling van het CDA.
Sinds 1996 is mevrouw Nijmeijer vrijwilliger geworden bij de hervormde Gemeente Kolderveen- Dinxterveen en actief in diverse functies.
Ook is ze betrokken als vrijwilligster bij diverse locaties van zorggroep Noorderboog. Bij de dorpsvereniging Nijeveen coördineert mevrouw jaarlijkse herhalingstrainingen voor de vrijwilligers AED-project.
Tot slot is zij vrijwilligster bij “De Maargies Hoeve, zorgboerderij.

Decorandus: de heer Gezinus Geertinus Alingh (1943 – 79 jaar) (2)

Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Meneer Alingh is sinds zijn jeugd lid van diverse muziekverenigingen en vanaf 1992 betrokken bij muziekvereniging Euphonia. Hij speelt actief mee in de blaaskappelen de Dauwtrappers en de Sterrenberg. Ook heeft hij optredens en de financiën geregeld voor deze blaaskapellen en helpt hij bij het jaarlijkse blaaskapellen festival. Sinds 2002 is meneer Alingh vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie.
Bij de Meppeler Muiters is hij penningmeester. Ook is hij betrokken bij de stichting Drentse Fiets 4-daagse.
Als laatste is hij sinds 2019 ook actief lid bij het ROHR-kapel.

Decorandus: mevrouw Pietje Groen (1944 - 78 jaar) (3)

Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Groen is van 1997 tot en met 2006 actief geweest voor de politieke partij “Partij van de Arbeid (PVDA)”. Voor de lokale afdeling was zij lid van de steunfractie en een periode fractielid in de gemeenteraad van Meppel.
Sinds 2000 is zij actief bij Humanitas waarvan ruim 21 jaar als voorzitter. Ook coördineert zij het onderdeel thuisadministratie en organiseert kindervakantieweken.
Tot slot is mevrouw van 2005 tot 2015 actief geweest als voorzitter van de vereniging van eigenaren woonpark “De Wiede Landen”.

Decorandus: mevrouw Berendina Bakker (1940 – 82 jaar) (4)

Onderscheiding: Lid in de orde van Oranje- Nassau

Mevrouw is sinds 1979 gastvrouw bij Stichting Oud Meppel. Zij zit in de redactie van het contactblad. Ze helpt bij de tentoonstellingen die twee keer per jaar plaatsvinden en zorgt voor het verzamelen van de benodigde informatie.
Van 1970 tot 2005 was mevrouw vrijwilligster bij de badmintonclub de Meppeler Meppers. Ze zat in de jeugdcommissie, de technische commissie en organiseerde toernooien. Ook verzorgde ze de contacten met buitenlandse clubs die Meppel tijdens toernooien bezochten en regelde gastgezinnen voor het verblijf.
Voor de stichting Kleine Nodenhulp was zij van 1995 tot 2011 vrijwilligster. Zij begeleide personen bij het bezoek aan het ziekenhuis en deed de boodschappen voor ze.

Decorandus: de heer Pouwel Boelen (1951 – 71 jaar) (5)

Onderscheiding: Ridder in de orde van Oranje-Nassau

Meneer is sinds 2000 lid van het Contactpunt Mantelzorg Meppel (CPM) en betrokken bij lotgenotencontact en belangenbehartiging van mantelzorgers. Ook is hij sinds 2010 contactpersoon voor de afdeling WMO in Meppel.
Tevens was meneer Boelen 10 jaar lid van de participatieraad van de gemeente Meppel. Sinds 2017 is hij lid van de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Meppel.
Als laatste is hij bestuurslid bij het Drents Platform voor Mantelzorg.

Koninklijke Onderscheiding

Het verlenen van een een Koninklijke Onderscheiding, bij aantoonbare verdiensten is geen gunst en geen recht. Het is en blijft een erkenning van verdienstelijke personen vanuit en door de samenleving.
De erkenning van de samenleving is een waardering voor de wijze waarop de te onderscheiden personen aan hun activiteiten of werkzaamheden inhoud hebben gegeven.
Zij hebben gedurende geruime tijd inspanningen verricht die voor de Meppeler samenleving bijzondere waarde hebben. Deze mensen vormen het 'cement' van de samenleving. Ze zijn een voorbeeld voor anderen.
De maatschappij kent gelukkig een groot aantal personen die zich als vrijwilliger belangeloos inzetten voor de samenleving door het verrichten van allerlei maatschappelijke activiteiten of werkzaamheden die de burger als nuttig en van wezenlijk belang ervaart.
De waardering van deze bijzondere verdiensten voor de samenleving kan met een benoeming in een koninklijke graad in de Orde van Oranje-Nassau tot uitdrukking worden gebracht.