Afsluiting Steenwijkerstraatweg door netverzwaring

Op 8 april start Enexis met werkzaamheden om het elektriciteitsnet in Meppel uit te breiden. Aannemer Siers voert de werkzaamheden uit en legt nieuwe stroomkabels in de grond onder de Steenwijkerstraatweg en het Noordeinde. Het uitbreiden van het energienet is noodzakelijk voor de toekomstige vraag naar energie vanuit de uitbreidende nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen. De werkzaamheden starten op 8 april op het Noordeinde. De Steenwijkerstraatweg is van 29 april t/m 7 juni afgesloten voor autoverkeer. Dit geeft overlast op alle toegangswegen van Meppel.

Het werk bestaat uit graafwerkzaamheden en gestuurde boringen. De directe aanleiding van dit project is de woningbouw in de wijk Nieuwveense Landen. Het huidige elektriciteitsnet in deze wijk zit nu namelijk vol. Om ook in de toekomst te kunnen voorzien in elektriciteitslevering zijn er nieuwe kabels in de grond nodig.

Wegafsluitingen in delen

De werkzaamheden hebben impact op al het verkeer in Meppel. ‘We begrijpen dat de overlast heel vervelend is. Toch zijn de werkzaamheden noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de elektriciteitslevering ook in de toekomst veilig en betrouwbaar is,’ geeft wethouder Klaas de Vries aan. Vanaf 8 april is het Noordeinde vanaf de Ceintuurbaan twee weken afgesloten voor auto’s. Van 29 april t/m 17 mei is de Steenwijkerstraatweg afgesloten tussen de Galgenkampsbrug en de Zomerdijk. Vanaf 17 mei gaat het werk vervolgens door vanaf de Zomerdijk tot de Watertoren. De gemeente raadt aan om zo mogelijk een andere route te kiezen. Voor fietsers blijft de Steenwijkerstraatweg open.

Maatregelen beperken overlast

Er zijn maatregelen genomen om de overlast te beperken. De omleidingsroutes worden al vanaf de A32 aangegeven. Ook worden er op verschillende plaatsen tekstwagens geplaatst om de automobilist te wijzen op de afsluiting en omleiding. Daarnaast zijn er maatregelen genomen om sluipverkeer via de Watertorenbuurt te voorkomen. De Cornelis Houtmanstraat en de Galgenkampsweg zijn afgesloten aan de kant van het centrum. Alle maatregelen en de afsluitingen zijn besproken met hulpdiensten, omliggende bedrijven en direct omwonenden.

Inloopbijeenkomst op 4 april

Omdat de werkzaamheden overlast gaan veroorzaken voor inwoners en weggebruikers organiseert Gemeente Meppel, samen met Enexis en Siers, op 4 april een inloopbijeenkomst. Tussen 19.30 – 21.00 uur zijn belangstellenden welkom in Studio 2, Steenwijkerstraatweg 10 in Meppel. Direct aanwonenden zijn vooraf aan de bijeenkomst uitgenodigd. Vragen over de werkzaamheden of de wegafsluitingen? Kijk voor meer informatie en contactgegevens op www.meppel.nl/steenwijkerstraatweg of op www.enexis.nl/actueel.