Gemeente Meppel is koersvast en wil sparen voor de toekomst

Gemeente Meppel houdt koers ondanks de vele veranderingen en onzekerheden in de wereld om ons heen. De gemeente bouwt aan een Meppel dat kan omgaan met die veranderingen en onzekerheden en stellen voor om te gaan sparen voor toekomstige uitgaven. Dat is de boodschap van het college van burgemeester en wethouders zoals verwoord in de perspectiefnota. In deze nota schetst het college waar zij met Meppel de komende jaren naar toe wil.

Het college ziet kans haar programma voor de huidige bestuursperiode voor elkaar te krijgen. Er is veel te doen in Meppel. Daarom gaat het college met volle energie door met woningbouw, warmteplannen, de sociale voorzieningen en maatschappelijke accommodaties, het actieplan fiets, en nog veel meer. Wethouder De Vries: “Ons collegeprogramma is ambitieus en realistisch. We kijken nadrukkelijk naar de haalbaarheid van alle plannen. Met oog voor dalende inkomsten en een krappe arbeidsmarkt. We versterken onze financiële positie en doen we wat nodig is. Reële plannen en niet te veel.”

Onzekerheden, maar ook kansen

Wel ziet het gemeentebestuur donkere wolken aan de horizon. We krijgen minder geld van het Rijk en hebben te maken met tekorten op de arbeidsmarkt. De gevolgen van de internationale spanningen zijn onvoorspelbaar en we weten nog niet wat het nieuwe kabinet voor de gemeente betekent. Burgemeester Korteland: “We zien allerlei veranderingen om ons heen. Dat maakt onzeker. We weten niet precies wat er gaat gebeuren. En uit ervaring weten we dat we in Meppel goed met die onzekerheden om kunnen gaan. Meppel heeft een goede uitgangspositie: het is een mooie gemeente is waar het goed wonen en vertoeven is. We werken verder aan het versterken van die positie.”

Wethouder Van Ulzen vult aan: “De regio biedt grote kansen. We hebben al veel geld gekregen voor het versterken van de noordzijde van Meppel met een nieuwe stadsentree en woningbouw. Ook de aanpak van de stationsomgeving biedt kansen voor de toekomst. Dat helpt de gemeente verder te ontwikkelen.”

Sparen voor de toekomst

Meppel bereidt zich voor op dalende inkomsten en andere onzekerheden. We gaan onze reserves verder opbouwen en stellen voor om te sparen voor later. Dan zijn we beter bestand tegen tegenvallers en kunnen we kansen beter benutten. De reserves zijn de afgelopen jaren flink toegenomen, maar nog niet op het gewenste niveau. En omdat de gemeente niet gewend is te sparen voor grote uitgaven op de lange termijn, is het soms zomaar nodig een flinke hap uit de reserves te nemen. Het college stelt dan ook voor om te gaan sparen. Wethouder Bos: “We willen onze maatschappelijke voorzieningen zo goed mogelijk houden. Scholen, sportvoorzieningen, sociale en culturele accommodaties. Dat kost allemaal geld. Als we dat voor onze inwoners beschikbaar en goed willen houden, moeten we hard aan de slag en keuzes maken. Dat is van belang voor iedereen, voor jong en oud.”

Samen werken aan het Meppel van de toekomst

Het college kijkt ook naar de eigen taken en hoe die nog effectiever kunnen worden georganiseerd. Simpel gezegd: zorgen dat het huishoudboekje klopt, doen wat nodig is en dat zo slim mogelijk. Daarbij is het belangrijk de juiste keuzes te maken. Zo is Meppel klaar voor de toekomst. Toekomstgericht denken. Komend najaar wordt een proces van ‘zero basedbegroten’ uitgevoerd. Daarmee krijgen we inzicht in alle details van de begroting. Dat inzicht is de basis voor de keuzes voor volgend jaar. Keuzes waarmee Meppel de toekomst met vertrouwen tegemoet kan treden. Optimaal samen werken met inwoners, andere overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven is daarvoor de basis. Samen werken aan het Meppel van de toekomst.