Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Doel

De gemeente Meppel is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Ons doel is om inwoners van de gemeente te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij.

Grondslag

We verwerken uw persoonsgegevens op basis van de wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Categorieën persoonsgegevens

Voor onze werkzaamheden binnen de WMO maken we gebruik van de volgende persoonsgegevens:

 • BSN
 • naam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • familiaire relaties (+burgelijke staat)
 • reisdocumenten (voor verificatie)
 • inkomensgegevens
 • bankrekening nummer
 • e-mail
 • telefoonnummer
 • verblijfstitel
 • medische indicaties

Ontvangers

We werken in Meppel samen met een aantal partners. We delen persoonsgegevens met externe adviseurs die ons helpen met het vaststellen van de hulpbehoefte. Daarnaast delen we persoonsgegevens met verschillende zorgaanbieders.

Automatische besluitvorming

Nee.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de omschreven doeleinden. Persoonsgegevens die gebruikt zijn bij de verwerking van de wet WMO bewaren we vijftien jaar (Artikel 5.3.4 WMO 2015). Ook eist de selectielijst van de Archiefwet dat wij gegevens voor een bepaalde periode bewaren.