Noord IV

De gemeente Meppel maakt een omgevingsprogramma en toekomstvisie voor Noord IV. In dit gebied, tussen de A32 en de Arendsweg, zoeken we ruimte voor bedrijven en onderzoeken we de mogelijkheid voor windenergie. We kijken daarnaast naar kansen voor recreatie, wonen, natuur, landschap en een goede toekomst voor de landbouw in het gebied. Ook water speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling, gezien de ligging rondom de Oude Vaart.

Nieuwsbrief

Regelmatig versturen wij een digitale nieuwsbrief met actuele informatie over Noord IV. Wilt u de nieuwsbrief ook per e-mail ontvangen? Meld u aan>>

Omgevingsprogramma

Gemeente Meppel heeft in het najaar van 2020 voorkeursrecht gevestigd op de agrarische gronden in Noord IV. Dat heeft de gemeente gedaan omdat zij regie wil houden op ontwikkelingen die mogelijk een rol gaan spelen in het gebied. De gemeenteraad heeft op 17 juni 2021 een plan van aanpak vastgesteld voor de ontwikkeling van Noord III en IV. Onderdeel van dit plan van aanpak is het maken van een omgevingsprogramma en toekomstvisie voor Noord IV.

Scenario's

Het omgevingsprogramma richt zich primair op het recreatielandschap (themapark) en presenteert het een variant met bedrijventerrein als terugvaloptie. Onderdeel van het omgevingsprogramma is een Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) voor de milieueffectrapportage van het Omgevingsprogramma Noord IV. In de NRD staat welke onderwerpen worden onderzocht, hoe ze worden onderzocht (scenario’s en diepgang) en hoe de resultaten worden beoordeeld.

Het omgevingsprogramma Noord IV is vastgsteld in september 2023

U vindt alle informatie op www.gemeenteraadmeppel.nl.

Omgevingsplan

Op 10 januari 2024 is duidelijk geworden dat het scenario themapark niet doorgaat. In het vastgestelde omgevingsprogramma (september 2023) staat als terugvalscenario: werklocatie: Dit betekent dat we een bedrijventerrein willen aanleggen in combinatie met de opwekking van windenergie en waterberging. Dit scenario wordt verder uitgewerkt.

In het voorjaar van 2024 maken we een start met het omgevingsplan voor Noord IV. Dit plan maken we samen met omwonenden en inwoners van Meppel.

Toegankelijkheid

Heeft u moeite met het lezen van de digitale documenten? Het is mogelijk om de documenten op papier te ontvangen. Stuur daarvoor een e-mail naar postbus@meppel.nl of bel met 14 0522.

Gebiedsontwikkeling Noord IV