Protocol huisbezoeken bij verificatie en of vermoeden fraude SD Meppel

Het huisbezoek is een effectief middel om de woon- en leefsituatie van een betrokkene in kaart te brengen. Een huisbezoek wordt als het gaat om verificatie of vermoeden van fraude vaak ervaren als een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. De bedoeling van dit protocol is dat de regels voor inwoners en medewerkers van de gemeente Meppel duidelijk zijn. Dit protocol is van toepassing op huisbezoeken die worden verricht in het kader van de uitvoering van de Participatiewet, de Wmo en de Jeugdwet.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Protocol huisbezoeken bij verificatie en of vermoeden fraude SD Meppel ’, 28 november 2019, pdf, 284kB