Te huur ruimte in MFK Het Palet

Gemeente Meppel is voornemens de vrijgekomen ruimte in MFK Het Palet (circa 58 m² NVO) te gaan verhuren.

Te verhuren pand/ruimte

De ruimte is gelegen in MultiFunctioneel Kindcentrum (MFK) Het Palet, Zuiderlaan 197 in Meppel. Bouwjaar van het complex is 2012.

MFK Het Palet omvat naast de te verhuren ruimte ook huisvesting voor basisonderwijs en voorzieningen zoals welzijn en jeugdzorg, die allen bijdragen aan het multifunctionele en maatschappelijke karakter van MFK Het Palet, dit op basis van huurovereenkomsten dan wel ingebruikgevingsovereenkomsten op grond van de Wet Primair Onderwijs (WPO).

Het gaat om een ruimte van circa 53 m² NVO en circa 5 m² NVO aan toiletgroep. De totale BVO hiervan bedraagt circa 78 m². Download gedetailleerde informatie,(PDF).

Voorwaarden voor de toewijzing

Wij wijzen toe op basis van de notitie Procedure verhuur gemeentelijke panden (PDF). Voor deze ruimte gelden bij de toewijzing ook de volgende aanvullende voorwaarden:

In afwijking van en in aanvulling op de algemene procedure bij verhuur van gemeentelijke panden (PDF) houden wij bij de uiteindelijke toewijzing van de ruimte aan een belangstellende, met de volgende bijzondere toewijzingsvoorwaarden rekening:

  1. belangstellenden die al gevestigd zijn in MFK Het Palet, waar de te verhuren ruimte zich ook bevindt;
  2. belangstellenden die bijdragen aan de huisvesting van voorzieningen zoals welzijn en jeugdzorg en daarmee bijdragen aan het multifunctionele en maatschappelijke karakter van MFK Het Palet;
  3. de aard van de werkzaamheden van de belangstellenden past volledig binnen het voorwaarden bestemmingsplan (PDF).

Bij gelijke geschiktheid van belangstellenden, gaat de gemeente Meppel over tot toewijzing middels loting (loten met gelijke kansen voor alle gelijk geschikten).

Inschrijfprocedure

Als u belangstelling voor deze ruimte heeft kunt uw belangstelling kenbaar maken door invullen van het online formulier. Lukt het niet om het online formulier in te vullen dan kunt u een papieren versie opvragen via mevrouw Albers (medewerker Vastgoed) via 14 0522.

ruimte palet