Verslag archiefbeheer over 2022 gemeente Meppel

Het verslag over het beheer van nog niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archieven en het gevoerde beheer van de gemeentelijke archiefbewaarplaats over 2022

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Verslag archiefbeheer over 2022 gemeente Meppel’, pdf, 1MB