Klaas de Vries

Klaas de VriesFunctie

wethouder

Telefoon werk

14 0522

Email

Partij

Sterk Meppel

Portefeuille

 • Financiën, inclusief grondexploitaties, inkoop en vastgoed
 • Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
 • Beheer openbare ruimte, inclusief water en riolering, reiniging, wegen
 • Erfgoed & Cultuurhistorie
 • Economie, inclusief bedrijfsterreinen, industrie, haven, havenontwikkeling en agrarische ondernemers
 • Verkeer en vervoer
 • Contactwethouder: Centrum, Nieuwveense Landen
 • Project:
  • Voormalig ziekenhuisterrein

Nevenfuncties

 • Bestuurslid en penningmeester Nederlandse Vereniging van Binnenhavens