Sander Kastelein - Gemeentesecretaris

FunctieGemeentesecretaris Sander Kastelein

gemeentesecretaris / algemeen directeur

Nevenfuncties

  • Lid ambtskring gemeentesecretarissen Drenthe (onbetaald)
  • Coördinerend gemeentesecretaris Veiligheidsregio Drenthe (onbetaald).

Telefoon werk

14 0522

Email