Standplaats

Wilt u een standplaats innemen voor het verkopen of aanbieden van goederen of diensten op de openbare weg of particulier perceel? Bijvoorbeeld met een kraam of voertuig? Dan heeft u hiervoor een vergunning nodig.

Mogelijkheden

  • U kunt incidenteel een standplaats aanvragen.
  • Ook is het mogelijk een vaste standplaats aan te vragen voor maximaal 5 dagen per week voor plaatsen bij winkelcentra binnen de gemeente.
  • Wilt u alleen een standplaats innemen op de wekelijkse goederen- en warenmarkt dan vraagt u een marktstandplaats aan.

Werkwijze

  • U vraagt een standplaats aan met een ingevuld aanvraagformulier standplaatsen (PDF, 29 kb)
  • U kunt dit afgeven in het Stadhuis of sturen aan Postbus 501, 7940 AM Meppel.
  • De levertijd is 8 weken, met mogelijkheid tot verdaging. Wanneer er op het moment van aanvragen geen vaste standplaats beschikbaar is, kan de gemeente u op een wachtlijst plaatsen.

Voorwaarden

In de vergunning zijn een aantal voorwaarden opgenomen waaraan u moet voldoen. Er  wordt o.a gelet op mogelijke overlast voor omwonenden, voor voetgangers en ander verkeer, de bepalingen in het bestemmingsplan, het straatbeeld en bijzondere omstandigheden.

Kosten

De kosten voor de aanvraag zijn € 35,70. Commerciële en niet commerciële standplaatsen betalen beiden leges. Commerciële standplaatsen betalen naast leges ook precariobelasting. Voor eventuele precario kunt u kijken in de tarieventabel precariobelastingen op overheid.nl

Tip

Vraag uw vergunning op tijd aan. Bij aanvragen die minder dan drie weken voor aanvang binnenkomen, kan de gemeente besluiten de aanvraag niet meer in behandeling te nemen.

Meer informatie

  • Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522