Standplaats

Wilt u een standplaats innemen voor het verkopen of aanbieden van goederen of diensten op de openbare weg of particulier perceel? Bijvoorbeeld met een kraam of voertuig? Dan heeft u hiervoor een vergunning nodig.  Standplaatsen zijn alleen toegestaan op bepaalde plekken in de gemeente. Op sommige plekken binnen de gemeente is op dit moment geen ruimte meer. Informeer voordat u een aanvraag indient bij de gemeente welke plekken nog beschikbaar zijn.

Opties

 • U kunt incidenteel een standplaats aanvragen.
 • Ook is het mogelijk een vaste standplaats aan te vragen voor maximaal 5 dagen per week voor plaatsen bij winkelcentra binnen de gemeente.
 • Wilt u alleen een standplaats innemen op de wekelijkse goederen- en warenmarkt dan vraagt u een marktstandplaats aan.

 

Kosten

 • De kosten voor de aanvraag zijn € 39,60. Commerciële en niet commerciële standplaatsen betalen beiden leges.
 • Commerciële standplaatsen betalen naast leges ook precariobelasting. Voor eventuele precario kunt u kijken in de tarieventabel precariobelastingen op overheid.nl

Bijzonderheden

 • In de vergunning zijn een aantal voorwaarden opgenomen waaraan u moet voldoen. Er  wordt o.a gelet op mogelijke overlast voor omwonenden, voor voetgangers en ander verkeer, de bepalingen in het bestemmingsplan, het straatbeeld en bijzondere omstandigheden.
 • Een standplaatsvergunning wordt afgegeven voor maximaal 5 jaar.

Aanpak

 • U vraagt een standplaats aan met een ingevuld aanvraagformulier standplaatsen (PDF)
 • U kunt dit afgeven in het Stadhuis of sturen aan Postbus 501, 7940 AM Meppel.
 • Binnen 8 weken beslist de gemeente of u de vergunning krijgt. De tijd die u nodig heeft om de aanvraag compleet te maken wordt bij de beslistermijn opgeteld. (Indien nodig kan de gemeente de beslistermijn met 8 weken verlengen).
 • Het opzeggen van een standplaats kan alleen schriftelijk door het opzeggingsformulier (PDF) ingevuld toe te sturen aan de gemeente Meppel.
 • Na het ontvangen van een schriftelijke opzegging wordt voor de gehele lopende maand waarin is opgezegd nog marktgeld voor de weekmarktstandplaats of precario voor de vaste standplaats berekend.

Tips

 • Op sommige plekken binnen de gemeente is op dit moment geen ruimte meer. Informeer voordat u een aanvraag indient bij de gemeente welke plekken nog beschikbaar zijn.
 • Vraag uw vergunning op tijd aan. Bij aanvragen die minder dan drie weken voor aanvang binnenkomen, kan de gemeente besluiten de aanvraag niet meer in behandeling te nemen.