Afwijkende winkelopenstelling

Als winkelier kunt u de gemeente om ontheffing vragen om incidenteel buiten normale openingstijden geopend te zijn. Bijvoorbeeld vanwege een bijzondere gelegenheid of feestelijkheid of voor het starten van een avondwinkel op werkdagen.

Voorwaarden

  • Volgens de winkeltijdenwet mag een winkel tussen 6:00 en 22:00 uur geopend zijn
  • De gemeente kan u ontheffing verlenen zodat u buiten deze uren geopend mag zijn
  • De openstelling heeft een goede invloed op de woon- en leefsituatie en de openbare orde in de omgeving
  • Dit geldt alleen voor werkdagen (maandag tot en met zaterdag).

Kosten

€ 41,50

Aanvraag

U vraagt dit aan door het ingevulde aanvraagformulier (pdf, 61 kB) in te leveren bij de balie van het Stadhuis of op te sturen via postbus@meppel.nl.