Venten

Voor venten hoeft u geen vergunning aan te vragen mits u zich houdt aan de bepalingen uit de verordening, zie overheid.nl.

Ventverbod

  1. Het is verboden te venten indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid,de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.
  2. Het is verboden te venten op zondagen en maandag t/m zaterdag tussen 22.00 en 06.00 uur.
  3. Het verbod als bedoeld in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet.

Meer informatie

Bel met 14 0522 of mail naar postbus@meppel.nl