Nieuws RSS icoon

 • De Adviesraad Sociaal Domein zoekt jou!

  30 oktober 2020

  Adviesraad Sociaal Domein Meppel op zoek naar nieuwe leden

 • Adviesraad Sociaal Domein aan de slag met uitkomsten burgerbelevingsonderzoek

  20 juni 2019

  In november ontving de Adviesraad Sociaal Domein Meppel (ASDM), samen met andere organisaties, de uitslag van het Burgerbelevingsonderzoek 2018. Meppelers zijn tevreden over hun buurt, maar er is ruimte voor verbetering. De Adviesraad wil hiermee actief aan de slag.

 • Jaarverslag 2018

  20 juni 2019

  In het jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein leggen wij verantwoording af aan het college en de inwoners van de gemeente Meppel over onze werkzaamheden in het afgelopen jaar 2018.