Nieuws

  • Overhandiging jaarverslag 2020

    05 februari 2021

    De Adviesraad Sociaal Domein Meppel (ASDM) heeft woensdag 3 februari jl., in een goed bezochte online bijeenkomst, haar jaarverslag 2020 aangeboden aan wethouder Henk ten Hulscher die het, namens het College B&W Meppel, in ontvangst heeft genomen.