Groen wat gaan we doen

Werkzaamheden september in het openbaar groen.

Werkzaamheden wijkteams

De zomervakantie is voorbij. In september worden de plantenvakken onkruidvrij gemaakt, maar de wijkteams doen meer:

  • snoeien van overhangende heesters en zichthoeken;
  • boomonderhoud en snoeien met een hoogwerker in de omgeving van Rogat
  • voeren van de dieren in het park;
  • groenafval wijkteams verzamelen voor compostering.

Bermen maaien

De bermen in onze gemeente worden twee keer per jaar gemaaid. De tweede maaironde is gestart. In tegenstelling tot de eerste ronde wordt nu de hele berm gemaaid. Zo blijven bermen ook volgend jaar rijk aan bloemen/kruiden en groeien er geen struiken waar we dat niet willen. Op sommige plekken heeft het gazon plaatsgemaakt voor een kruidenrijke berm. Die maaien we voor de derde keer.

Grazende schapen

Ook de Meppeler Stadskudde helpt bij het beheer van groen. De schapen zorgen voor een gemaaide berm en zijn ook nog eens leuk om naar te kijken. De kudde graast deze week in het wandelbos in de wijk Oosterboer en bij de ijsbaan in Berggierslanden.