Parkeren bij autobedrijven

Autobedrijven plaatsen auto’s op eigen terrein en soms ook op de openbare weg. Dit laatste is beperkt toegestaan. Een autobedrijf mag binnen een straal van 25 meter maximaal twee voortuigen op de openbare weg parkeren. U heeft de mogelijkheid om bij de gemeente een vergunning aan te vragen om meer voertuigen op de openbare weg te kunnen plaatsen. 
 

Meer informatie

Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522