Wijziging leidinggevenden drank- en horecavergunning

Heeft u een drank- en horecavergunning en wilt u leidinggevenden toevoegen of afmelden? Meld dit dan tijdig bij de gemeente.

Aanvragen

Dit doet u door het formulier melden wijziging leidinggevende (PDF) in te vullen en met de volgende bijlagen aan ons toe te sturen:.

  • Kopie van identiteitsbewijs van de nieuwe leidinggevende
  • SVH-verklaring (Sociale Hygiëne)
  • Ondertekende arbeidsovereenkomst met de nieuwe leidinggevende.

Kosten

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag is € 129,50.

Meer informatie

Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522