Kappen bomen

In de meeste gevallen mag u bomen in uw tuin kappen. Voor monumentale bomen en houtopstanden die op de Groene Kaart staan, geldt een kapverbod. Wanneer u toch zo’n boom wilt kappen, vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning voor kappen aan.

Voorwaarden

 • U bent eigenaar van de te kappen boom
 • Voor de boom geldt een kapverbod. Op de Groene Kaart staat vermeld voor welke bomen dit geldt
 • U vraagt een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen aan:
  • Via www.omgevingsloket.nl. U heeft daarbij uw DigiD inloggegevens nodig. U ontvangt een ontvangstbevestiging van de gemeente
  • Aan de balie van het stadhuis
 • Wanneer dat nodig is, vraagt de gemeente u om aanvullende informatie of documenten
 • Volgens de Beleidsregel groene kaart Meppel wordt een afweging gemaakt en beoordeeld of de omgevingsvergunning voor het kapen van de boom kan worden verleend.
 • Voor monumentale bomen gelden speciale regels (4:6 APV)
 • Binnen 8 weken beslist de gemeente of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Wanneer binnen 6 weken geen bezwaar is ingediend door belanghebbenden is de vergunning onherroepelijk

Kosten

 • € 20,45

Bijlagen

Let op

 • Het Bestemmingsplan Buitengebied kent de bestemming natuur. Hierin is het verboden bomen te kappen
 • Het kappen van opgaande beplanting of boomopstanden rond Schiphorst en Broekhuizen is beperkt toegestaan
 • Wanneer er beschermde dieren in de boom nestelen of een vaste rust- of verblijfplaats hebben (bijvoorbeeld vogels of vleermuizen) wacht u met kappen of vraagt u een ontheffing aan
 • Wanneer u in het buitengebied meer dan 10 are of een rij van meer dan 20 bomen wilt kappen, meldt u dit bij het LNV loket. Na de kap moet u binnen 3 jaar herplanten

Meer informatie