Subsidieregeling provincie Drenthe

Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke kwaliteit

De provincie Drenthe heeft een regeling opgesteld waarin een provinciale bijdrage kan worden aangevraagd voor projecten in de bebouwde kom die verpaupering tegengaan. Ook projecten die gebiedsontwikkelingen op gang brengen die zijn stilgevallen, vallen onder het bereik van de regeling. Het gaat om projecten waarvan de invloed merkbaar is op minimaal buurt- of wijkniveau. Verder worden projecten beoordeeld op stimulans voor ruimtelijke samenhang, op verhoging duurzaamheid, op verbetering leefbaarheid en financiële zekerheid over de uitvoering. Per jaar wordt bekeken of de regeling wordt voortgezet.

Voor meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen kunt u terecht op de website van de provincie Drenthe