Bijstand voor zelfstandigen

Als zelfstandig ondernemer kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor bijstand. U vraagt deze bijstand aan bij de gemeente.

Voorwaarden

 • U bent zelfstandige wanneer u:
  • Niet in loondienst bent, maar een inkomen verdient met een eigen bedrijf
  • Tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd
  • Minimaal 1.225 uur per jaar in het eigen bedrijf werkt. Wanneer een partner meewerkt in het bedrijf is de verdeling minimaal 525 uur door de partner en 875 uur door de zelfstandige.
  • Uw bedrijf in Nederland is gevestigd
  • Alle benodigde vergunningen en diploma’s bezit
  • Voldoet aan milieuwetgeving, het bestemmingsplan en andere wettelijke eisen
 • U kunt in aanmerking komen voor bijstand voor zelfstandigen als u:
  • Een eigen bedrijf wilt beginnen.
  • Een eigen bedrijf heeft en met tijdelijke financiële problemen te maken heeft
 • U dient een ondernemingsplan in waaruit blijkt dat uw bedrijf binnen 3 jaar levensvatbaar is
 • De gemeente legt het plan voor advies voor aan het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK)
 • Wanneer de gemeente uw plan goedkeurt kunt u in aanmerking komen voor:
  • Startkapitaal van maximaal € 36.155,00 (peildatum 01-01-2018). Dit is een lening die u met 8% rente terugbetaalt
  • Een uitkering die uw eigen inkomen voor maximaal 3 jaar aanvult zolang u nog niet kunt leven van de opbrengst van uw bedrijf. Elk half jaar beoordeelt de gemeente of u de uitkering nog nodig heeft.

Meenemen

 • Een ondernemersplan waaruit blijkt dat uw bedrijf levensvatbaar is

Meer informatie