Opgave inkomsten juli

Toelichting inkomen

Geef hier op hoeveel inkomen u heeft gehad over de maand juli 2020. Uw netto inkomen, bestaande uit inkomsten uit onderneming, loon, uitkering en overige inkomsten. Voor alle duidelijk, als u geen inkomsten heeft gehad, wilt u dit dan ook digitaal aan ons doorgeven?

Alle voorwaarden die golden voor uw eerdere aanvraag, gelden nu ook. Maar er is ook iets veranderd:

  • Het inkomen van uw partner (als u die heeft) telt ook mee, en
  • De gemeente kan aanvullende gegevens opvragen.

U kunt het formulier ook gebruiken indien u de bijstand wilt stopzetten per 1 juni.

De rekenhulp (xls) is een voorbeeld van het berekenen van uw inkomsten uit uw onderneming. Aan het gebruik  van de rekenhulp inkomsten uit onderneming kunt u geen rechten ontlenen.

DIGITALE FORMULIER OPGAVE INKOMSTEN JULI>>