Opgave inkomsten november

Toelichting inkomen

Geef hier op hoeveel inkomen u heeft gehad over de maand oktober 2020. Uw netto inkomen, bestaande uit inkomsten uit onderneming, loon, uitkering en overige inkomsten. Voor alle duidelijk, als u geen inkomsten heeft gehad, wilt u dit dan ook digitaal aan ons doorgeven? U kunt ook aangeven dat u geen gebruik meer wilt maken van de regeling of dat uw gegevens zijn gewijzigd.

Alle voorwaarden die golden voor uw eerdere aanvraag, gelden nu ook. Maar er is ook iets veranderd:

  • Het inkomen van uw partner (als u die heeft) telt ook mee, en
  • De gemeente kan aanvullende gegevens opvragen.

U kunt het formulier ook gebruiken als u de bijstand wilt stopzetten.

De rekenhulp (xls) is een voorbeeld van het berekenen van uw inkomsten uit uw onderneming. Aan het gebruik  van de rekenhulp inkomsten uit onderneming kunt u geen rechten ontlenen.

DIGITALE FORMULIER OPGAVE INKOMSTEN NOVEMBER>>